ads

profile img
دندانپزشکی عصب کشی کامپوزیت طرح لبخند جرم گیری کشیدن

جشنواره خدمات دندانپزشکی زیبایی و درمانی رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مشاوره و ویزیت رایگان یک جلسه مشاوره رایگان پذیرش به صورت vip کشیدن دندان از 150 جرم گیری از 200 تومان سفید کردن دندان از 1200 هر فک ترمیم با کامپوزیت از 350 تا.... عصب کشی و پر کردن دندان تک ریشه ای از تا....850 عصب کشی و ترمیم دو ریشه ای از ١١٥٠تا.... کامپوزیت ونییر نانوسرامیکی از واحدی ٤٥٠تا 1100

بخش نظر ها برای این آگهی

هنوز نظری برای این آگهی ثبت نشده است

پشتیبانی